Privacyverklaring

 

Deze website is eigendom van de Nederlandse Vereniging Williams Beuren Syndroom (NVWBS). Wanneer je deze website bezoekt en gebruik maakt van informatie hierop, ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Auteursrechten

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijk wet- en regelgeving is niet toegestaan.

De eigenaar behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Persoonsgegevens en privacy

Gegevens die je op deze website invult of hebt ingevuld, worden opgenomen en verwerkt in de ledenadministratie van de NVWBS. Dit gebeurt in overeenstemming met de wet: behoorlijk en zorgvuldig. We gebruiken je persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren. Verder gebruiken we je gegevens voor statistische doeleinden om de website nog beter af te stemmen op jouw behoeften als gebruiker.

Mis geen update!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


Beveiligingscode Beveiligingscode

Contact

Nederlandse Vereniging Williams Beuren Syndroom

Bolbergseweg 12a

4854 NG Bavel

Email: ofni.[antispam].@nvwbs.nl

 

KvK-nummer 64911551

Steun onze vereniging en profiteer daarmee van al het werk dat we doen in belang van jou of je kind.

ANBI